การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 = The Empowerment of Basic Educational Institutes Administrators under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
นิกร สุริโย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 น541ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 132 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.