ความต้องการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา = The Need Toward Basic Educational of Tabon Sud District Local Administrative Organization, Ranot District, Songkla Province /

ผู้แต่ง
สถิต โชติกรณ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส183ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ท) 203 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.