การฝึกสมาธิ = Dractice of Meditation /

ผู้แต่ง
สุจิตรา อ่อนค้อม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6