การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 = Application of information technology for administration of primary school in Surin province under the office of the primary educational service area 2 /

ผู้แต่ง
จำรัส บาคาล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 จ364ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 113 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.