การบริหารงานอาคารสถานที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา = Administration of Premises in Basic Education Institutes Under the office of Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization /

ผู้แต่ง
กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ก675ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 139 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.