พระพุทธศาสนาในอาเซีย /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.309 พ335พ 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
Physical description
364 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.