ตำราท่ารำนาฏกรรมไทยชุดการแสดงพื้นเมือง /

ผู้แต่ง
พรเทพ บุญจันทร์เพชร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2