ภาวะผู้นำเหนือผู้นำเชิงพุทธศาสตร์ = Super Leadership of Buddhism /

ผู้แต่ง
พรเทพ สุตะชา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.39 พ242ภ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฌ), 149 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.