ชีวประวัติพุทธอุบาสิกา (ครั้งพุทธกาล) /

ผู้แต่ง
จำเนียร ทรงฤกษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพ่อนวล แม่พัว ทรงฤกษ์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2