แผ่นดินนี้ ศรีลังกา /

ผู้แต่ง
โกวิท ตั้งตรงจิตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2557