รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะจังหวัด = The Development of Effective Transformational Leadership Model in The Sangha Affairs Aministration Under Taken By The Provincial Governor of Monks /

ผู้แต่ง
พระชุมพล จ้อยกลั่น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.366 ช627ร 2556
พิมพ์ลักษณ์
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(15), 147 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.