การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น = Introduction to Public Administration /

ผู้แต่ง
ชาญชัย อาจินสมาจาร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
351.593 ช485ก
พิมพ์ลักษณ์
ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ,
Physical description
51 หน้า ; 29 ซม.