ธรรมราชธีรราชา : พระบรมราโชวาทและพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
895.915 ม113ธ 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
408 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.