1,724 สำนวนสุภาษิต คำพังเพย /

ผู้แต่ง
วดี ชาติอุทิศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2