การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 = Quality Assurance Inside Basic Education Schools Under Yasothon Elementary School Service Office 2 /

ผู้แต่ง
กลิ่น ทองสะอาด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.158 ก315ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ), 194 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.