การบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 = The Scouting Management of Basic Educational Institutes under the Office of Udonthani Primary Education Service Area 4 /

ผู้แต่ง
สุุพาดา ยนยุบล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.1 ส-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 180 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.