ปรีดี พนมยงค์ กับการสร้างสรรค์สติปัญญาอย่างไทย /

ผู้แต่ง
สันติสุข โสภณสิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเด็ก, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2