การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 = Personnel Administration in Basic Educational Institutes under the Office of Mahasarakham Primary Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
อิสระ สิงห์วิสุทธิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 อ764ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 139 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.