วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เชต 2 = Visions of Basic Education Institute Administrators Attached to the Office of Ubonratchathani Primary Education Service Area 2 /

ผู้แต่ง
ธันยา ชิณกะธรรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ธ471ว 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 138 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.