การดำเนินงานด้านบริการสุขภาพอนามัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด = Schools' Operations of Students' Healthcare and Hygiene in Si Somdet District of Roi Et Province /

ผู้แต่ง
จิตยาภรณ์ สมจิตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1