การปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร = Learning Reforms of the Schools Under Yasothon Municpality Yasothon Province /

ผู้แต่ง
กัญญภัทร์ จันทร์ผิว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.593 ก383ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 132 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.