การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย = A development of the Learning Model for creating the Noble Treasure Within of the Thai Nuns Under the Thai Nun Organization

ผู้แต่ง
พิญญรักษ์ รุ่งเรืองศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1