พระไตรปิฎกฉบับผู้ใฝ่ธรรม /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.315 ธ352พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
349 หน้า ; 19 ซม.