ประมวลผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1