ทัศนคติของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว : ศึกาษาเฉพาะกรรีแผนก 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวพัทยา = People's and Tourists' Attitude towards Duty Performance of the Tourist Police : A Case Study of Section 3, Division 3 Tourist Police Pattaya /

ผู้แต่ง
ยุพามณี มณีหงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1