สตรีในวรรณคดีพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
เรืองอุไร กุศลาสัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1