ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตรของพลทหารกองประจำการ : ศึกษาเฉพาะกรณีกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ = Privates' comprehension of democracy : A case study of the 21st infantry regiment, queen's guard /

ผู้แต่ง
ทวีศักดิ์ ศรีสละ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1