ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานโครงการน้ำจืดเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี People's Attitude Towards The Administration in The Sichang Island Water Service Project, Koh Sichang District, Chonburi Province

ผู้แต่ง
วรพล วงศ์เจริญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1