บทบาทด้านการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) = Roles in administration Buddhist monk order of Phrathepsaramethee's (Buasri Chutindharo) /

ผู้แต่ง
ปราณี คืมยะราช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.309 ป445บ 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 91 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.