ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Citizens' Satisfaction Toward Administration of Tambon Lao Luang Administration Organization, Kaset Wisai District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
เพ็ญศรี ลาวัลย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 พ899ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 140 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.