ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของส่วนโยธา : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Citizens' Opinions on Duty Performance of Civil Works Section : A Case Study of Tambon Hua Thon, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พนิดา ดิษฐเนตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 พ199ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 111 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.