ปัญหาการบริหารงานตามนโยบาลแรงงานต่างด้าวของสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of Administration According to Alien Labor Policr Officers, Chang Phuek Police Station, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
บรรพจน์ ผลนวพจน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1