ศึกษาการดำเนินงานจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = A study of carrying out activities for ordinary boy scouts of high class of Thung Kula Prachanusorn school, Kasetvisai district Rot Et province /

ผู้แต่ง
นิพนธ์ จันทร์เพ็ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 369.43 น616ศ 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 102 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.