กรรมกับผลของกรรมดี-กรรมชั่ว /

ผู้แต่ง
พระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 พ369ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
214 หน้า