กรรมและอำนาจแห่งกรรม/

ผู้แต่ง
ปัญญานันทภิกขุ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 ป524ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
207 หน้า