การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย = The implementation of the good health promotion of Tambon administrative organization : A case study of Erawan district, Loei province /

ผู้แต่ง
เฉลิม โยธามาศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 353.627 ฉ399ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 111 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.