กรรมและการเวียนว่ายตายเกิด /

ผู้แต่ง
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 พ361ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
222 หน้า