ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานฝ่ายทะเบียนสำนักงานที่ดิน จังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว = Residents' Requirements for Dispensing Services of Registration Section of Yasothon Land Office At Kham Khuan Koew /

ผู้แต่ง
จินตนา คมขำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1