การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's Participation in Administration of Cha-uat Sub-District Administrative Organization, Cha-Uat District, Nakhon Si Thammart Province /

ผู้แต่ง
จันทร์สุดา แสงปาน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 จ278ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 174 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.