การดำเนินงานการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสของ มูลนิธิบ้านแสงสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ = Development of Under-Privileged Children By Ban Saengsawan Foundation, Muang District, Nakhonsawan /

ผู้แต่ง
ไพศาล เครือแสง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.73 พ996ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 140 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.