วิธีการสอนแบบบูรณาการของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก = Integrated Teaching Medthology of The Buddha in the Tipitaka /

ผู้แต่ง
แหวนทอง บุญคำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1