ประสิทธิผลของการดำเนินการของวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด = The Effectiveness of The Temple's Performance As A Centre For the Drug Addicts' Rehabilitation /

ผู้แต่ง
เพ็ญศรี หงษ์พานิช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.29 พ899ป 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 336 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.