ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางพุทธปรัชญาเชิงสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ = An Analytical Study of Buddhist Aesthetics in Sunthornphu's Literature /

ผู้แต่ง
เพ็ญศรี คล่องการเขียน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 พ499ศ 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 386 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.