การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Political participation of the people in Phra Bakhonsi Ayutthaya district, Ayutthaya province /

ผู้แต่ง
ประเสริฐ มณีฉาย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.042 ป418ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 130 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.