การบริหารงานด้านสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ = The Welfare Management For Prisoners in the Chiangmai Central Prison /

ผู้แต่ง
กันยา ชาวเลาขวัญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1