การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการส่วนโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด = Community's participation in administration and management on civil works of local administration body : A case study of Tambon Kudnamsai administration organization, Phanom Phrai district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
บรรเทิง กิจพฤกษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.6 บ175ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 116 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.