ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = People's attitude towards publicity through news tower of Ayutthaya municipality, Phra Nakhon Sri Ayutthaya district, Ayutthaya province /

ผู้แต่ง
พรรณราย กฤษณเกษกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 659.2 พ267ท 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 128 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.