แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ = Incentives for crime prevention and suppression of Phuping Rajaniwet police station, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
ชาติชัย บุญอุประ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.23 ช518ร 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 123 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.