แรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ = Incentives for crime prevention and suppression of Phuping Rajaniwet police station, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
ชาติชัย บุญอุประ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1