การดำเนินงานเศรษฐกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านปอภาร หมู่ที่ 7 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = Ways of carrying out the community economy : A case study of Ban Phro Pan district, Roi-Et province /

ผู้แต่ง
ยุพาพร วินทะไชย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 338 ย413ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 94 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.